LIBRETTO

LIBRETTO

LIBRETTO AV ATHENA FARROKHZAD

Mellan en kvinna som flytt undan politisk förföljelse och hennes dotter som får erfarenheten i arv vävs en berättelse om flykt och förvandling i det samtida Sverige.


Librettot kretsar kring ett ”vi”, kring mödrar och döttrar i migrationens spår och vi vill undersöka kören som möjlig musikalisk utgångspunkt. Att låta kören synliggöra den kollektiva erfarenheten, det som förenar och det som splittrar. En kör av röster sjunger om revolutionen, demonstrationerna och vad som togs ifrån dem.


Mödrarna:

Vi kom inte hit för det här

Hur ska vi bära alla drömmar

Hur ska vi bära alla drömmar som förvandlats till sorger Hur ska vi bära våra döttrar som sorgeband

Hur ska vi linda våra döttrar kring våra armarDöttrarna:

Vi är inte bundna till det här

De här sorgerna är inte våra

De här sorgerna är inte våra förlorade drömmar

De här sorgebanden är inte lindade kring våra armar De här armarna är inte bundna till våra mödrar